Min uddannelse

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet (Cand. Psych) i 2003 og blev autoriseret psykolog i 2008. Jeg har over 15 års erfaring med rådgivning og proceskonsultation indenfor arbejds- og organisationspsykologien. Jeg er særligt optaget af lederudvikling og teamudvikling på arbejdspladsen, hvor en anerkendende og ressourceorienteret tilgang er i fokus. Derudover har jeg stor erfaring med konfliktopløsning, stresshåndtering og kriseberedskab. 

Min Erfaring

Jeg har arbejdet indgående med udredning, rådgivning, undervisning og samtaleforløb indenfor det arbejdspsykologiske område. Det har senest været igennem PsykologCentret KRAP i Viborg/Skive og før det i Viborg Kommunes Organisations- og Personaleafdeling.

Her har jeg tilbudt erhvervspsykologisk rådgivning ved organisatoriske forandringer, med teamudvikling og lederudvikling samt konflikthåndtering. Herunder samtaleforløb til stress- og kriseramte medarbejdere, supervision til personale  og ledere samt undervisnings- og kursusforløb.

Jeg arbejder ud fra en kognitiv tilgang og har efteruddannelse i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), og KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis). Jeg er certificeret i DISC profilering.

Jeg tilbyder:

  • Stressforebyggelse og stresshåndtering for voksne og unge.
  • Krisesamtaler og debriefing efter traumatiske hændelser.
  • Mægling og konfliktløsning.
  • Supervision af ledere.
  • Supervision af faggrupper.
  • Erhvervspsykologisk rådgivning.
  • Temadage og udviklingsforløb for ledere og medarbejdere vedr. det psykiske arbejdsmiljø.
  • Kursusforløb og foredrag.
  • DISC profilering til individer og team