Hvad er supervision?

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Dette kan gøres på mange måder.
Min indgang som psykolog til supervision er baseret på et kognitivt og systemisk grundlag. Supervisionen er altid orienteret i og omkring praksis, og målet er er at skabe udvikling. Jeg har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, og jeg arbejder ud fra tre faser: 

  1. Afdækning:
    Vi samler den relevante information og skaber overblik: Hvad ved vi?
  2. Analyse:
    Via den indsamlede viden, finder vi forståelse for grundvilkår, handlinger, intentioner og behov: Hvordan skal vi forstå…, og hvad er der behov for?
  3. Tiltag:
    Med udgangspunkt i vores (nye) fælles forståelse, reflekterer vi over udviklingsmuligheder: Hvilke tiltag kan/bør iværksættes?

Mit faglige ståsted er den kognitive tilgang og det systemiske grundlag. Derfor fokuseres der på tænkningens og hjernens betydning, og der fokuseres på betydningen af samspillet med omgivelserne. Der stilles fx skarpt på: Hvad tænker vi om fokuspersonen? Hvilke forventninger har vi til… og hvordan spiller det ind?  Hvilke alternative tanker og opfattelser kan vi arbejde med at udvikle? ….

Mange års erfaring med supervision

Jeg har mange års erfaring med at lave supervision, og har efterhånden en god forståelse for, hvad der skal til for at skabe refleksion, som er praksisnær og brugbar. Man skal som deltager i supervisionen altid have en oplevelse af at ”få noget med sig” – det kan fx være ny forståelse, alternativ tænkning eller mulige konkrete tiltag. 

Supervision for andre faggrupper

Uanset fagligt ståsted, så gælder det at: Alle mennesker gør deres bedste. Supervision, som gennemføres vha. en ekstern supervisor, kan dog ofte hjælpe os til at gøre vores bedste endnu bedre.

Til at optimere vores faglighed. Som udefrakommende supervisorer stiller jeg de nysgerrige, fordomsfrie spørgsmål. Jeg tillader mig, at forstyrre fastlagte (og til tider fastlåste) daglige procedurer.

Ansvaret for at styre supervisionsprocessen og til at sikre, at det faglige fokus bevares påtager jeg mig. Det er min erfaring, at dette er meningsfuldt og relevant for alle faggrupper.