Psykolog i Viborg

Psykolog Rolf Stabel

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet (Cand. Psych) i 2003 og blev autoriseret psykolog i 2008. 

Jeg har over 15 års erfaring med rådgivning og proceskonsultation indenfor arbejds- og organisationspsykologien. 

Jeg er særligt optaget af lederudvikling og teamudvikling på arbejdspladsen, hvor en anerkendende og ressourceorienteret tilgang er i fokus. 

Derudover har jeg stor erfaring med konfliktopløsning, stresshåndtering og kriseberedskab. 

Min erfaring som psykolog

Jeg har arbejdet indgående med udredning, rådgivning, undervisning og samtaleforløb indenfor det arbejdspsykologiske område.

Det har senest været igennem PsykologCentret KRAP i Viborg/Skive og før det i Viborg Kommunes Organisations- og Personaleafdeling.

Erhvervspsykologisk rådgivning

Her har jeg tilbudt erhvervspsykologisk rådgivning ved organisatoriske forandringer, med teamudvikling og lederudvikling samt konflikthåndtering. 

Herunder samtaleforløb til stress- og kriseramte medarbejdere, supervision til personale samt undervisnings- og kursusforløb.

Certificeret psykolog i DISC profilering 

Jeg arbejder ud fra en kognitiv tilgang og har efteruddannelse i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), og KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis). 

Jeg er certificeret i DISC profilering.

 

Jeg tilbyder:

 • Stressforebyggelse og stresshåndtering for voksne og unge

Som psykolog tilbyder jeg individuelle samtaler og gruppeforløb, der hjælper med at identificere og håndtere stressfaktorer, øge resiliens og forbedre livskvaliteten.

 • Krisesamtaler og debriefing efter traumatiske hændelser

 • Støtte til mennesker, der har oplevet en traumatisk hændelse, gennem individuelle samtaler og gruppeforløb, der hjælper med at bearbejde hændelsen og genoprette balance i livet.

 • Mægling og konfliktløsning

 • Professionel hjælp til at løse konflikter mellem mennesker eller grupper, gennem mægling, mediering og andre konfliktløsningsmetoder.

 • Lederudviklingsforløb med fokus på det personlige lederskab

  Jeg tilbyder individuelle eller gruppeforløb, der hjælper ledere med at udvikle deres personlige lederskab, f.eks. gennem feedback, coaching og personlig udvikling.
 • Supervision af faggrupper

  Jeg har igennem mange år tilbudt supervision til faggrupper, der ønsker at forbedre deres faglige praksis, f.eks. gennem refleksion, feedback og udveksling af erfaringer.

 • Erhvervspsykologisk rådgivning i forbindelse med organisationsændringer

  Få rådgivning og støtte til mennesker og organisationer, der skal igennem store organisatoriske forandringer, f.eks. gennem teamudvikling, lederudvikling og konfliktløsning.

 • Temadage og udviklingsforløb for ledere og medarbejdere vedr. det psykiske arbejdsmiljø

  For ledere og medarbejdere, der ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, kan temadage og udviklingsforløb være den rette løsning.

 • Kursusforløb og foredrag

  Jeg tilbyder desuden kursusforløb og foredrag om relevante emner indenfor psykologi, f.eks. stresshåndtering, konfliktløsning, personlig udvikling og lederskab.

 • DISC profilering til individer og team

  Som psykolog er jeg certificerede i DISC profilering, og kan derfor hjælpe individer og team med at forstå deres personlighedstræk og kommunikationsstil, og hvordan de kan arbejde bedst sammen.

Udtalelser