Psykolog i Viborg

Psykolog Rolf Stabel I Viborg

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet (Cand. Psych) i 2003
og blev autoriseret psykolog i 2008.

Jeg har over 20 års erfaring med rådgivning og proceskonsultation indenfor arbejds- og organisationspsykologien.

Jeg er særligt optaget af lederudvikling og teamudvikling på arbejdspladsen, hvor en anerkendende og ressourceorienteret
tilgang er i fokus.

Derudover har jeg stor erfaring med konfliktopløsning, stresshåndtering og kriseberedskab.

Min erfaring som psykolog

Jeg har arbejdet indgående med udredning, rådgivning, undervisning og samtaleforløb indenfor det arbejdspsykologiske område.

Det har senest været igennem PsykologCentret KRAP i Viborg/Skive
og før det i Viborg Kommunes Organisations- og Personaleafdeling


Kontor i Viborg

Jeg har kontor i Viborg, og jeg kører gerne ud til kunder, hvis det er mere bekvemt. Jeg dækker hele Jylland. Ønsker du en samtale på mit kontor i Viborg eller skal jeg komme til dit arbejdssted? Kontakt mig, og så finder vi sammen en løsning.

Psykolog i Viborg

Certificeret psykolog i DISC profilering

Jeg arbejder ud fra en kognitiv tilgang og har efteruddannelse i ACT
(Acceptance and Commitment Therapy),
og KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis).
Jeg er certificeret i DISC profilering.

 

Jeg tilbyder:

Stressforebyggelse og stresshåndtering for voksne og unge

Som psykolog tilbyder jeg individuelle samtaler og gruppeforløb, der hjælper med at identificere og håndtere stressfaktorer, øge modstandskraften og forbedre livskvaliteten.


Krisesamtaler og debriefing efter traumatiske hændelser

Støtte til mennesker, der har oplevet en traumatisk hændelse, gennem
individuelle samtaler og gruppeforløb, der hjælper med at bearbejde
hændelsen og genoprette balance i livet.


Mægling og konfliktløsning

Professionel hjælp til at løse konflikter mellem mennesker eller grupper,
gennem mægling, mediering og andre konfliktløsningsmetoder.


Supervision af ledere med fokus på det personlige lederskab

Ledelse kan være en vanskelig position at navigere i, hvor man kan stå i et krydspres af krav og forventninger.

Supervision er et frirum til refleksion, hvor formålet er at udvikle dit personlige lederskab, og skabe afklaring.


Supervision af faggrupper

Jeg har igennem mange år tilbudt supervision til faggrupper, der ønsker at
forbedre deres faglige praksis, f.eks. gennem refleksion, feedback og
udveksling af erfaringer

Erhvervspsykologisk rådgivning i forbindelse med
organisationsændringer

Få rådgivning og støtte til mennesker og organisationer, der skal igennem store organisatoriske forandringer, f.eks. gennem teamudvikling, lederudvikling og konfliktløsning.


Temadage og udviklingsforløb for ledere og medarbejdere
vedr. det psykiske arbejdsmiljø

For ledere og medarbejdere, der ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, kan temadage og udviklingsforløb være den rette løsning.


Kursusforløb og foredrag

Jeg tilbyder desuden kursusforløb og foredrag om relevante emner indenfor psykologi, f.eks. stresshåndtering, konfliktløsning, personlig
udvikling og lederskab.


DISC profilering til individer og team

Som psykolog er jeg certificerede i DISC profilering, og kan derfor hjælpe individer og team med at forstå deres personlighedstræk og  kommunikationsstil, og hvordan de kan arbejde bedst sammen.

Udtalelser