Teamudvikling i praksis

Arbejdet i de fleste organisationer i dag kalder på mere beslutningsdygtige og selvledende teams end før, hvilket stiller langt større krav til ledelse af teamet, teamets samarbejdsevner og de enkelte teammedlemmer end tidligere.

Et velfungerende team er kendetegnet ved evnen til i fællesskab at definere klare mål, beslutte den indsats, der skal til for at skabe de ønskede resultater, kombineret med en klar tro på, at vi sammen kan opnå mere end hver for sig. Det at bringe et team til at opnå dette sker dog ikke af sig selv, men forudsætter en målrettet indsats med fokus på teamets opgaveløsning og samarbejdskultur.

Psykolog Rolf Stabel har mange års erfaring med teamudvikling, og bistår gerne jeres organisation med at sammensætte og udvikle effektive teams karakteriseret af et fokuseret, resultatskabende og tillidsfuldt samarbejde.

Med et teamudviklingsforløb i samarbejde med Psykolog Rolf Stabel får du altid et forløb, der er designet til det enkelte team og som kobler sig på organisationens målsætninger, strategier og værdier.

Jeg anvender den nyeste forskning og viden om teamperformance kombineret med en grundig analyse af medlemmernes forskellige præferencer, teamets samlede profil og en vurdering af teamets performance- og samarbejdskultur, styrker og udviklingspunkter.

Det får du ud af forløbet

  • Forståelse for teammedlemmernes forskellige præferencer.
  • Indsigt i teamets samlede præferenceprofil.
  • Hjælp til udvikling af teamets performance- og samarbejdskultur.
  • Konstruktiv feedback på teamets styrker og udviklingsmuligheder.
  • Rådgivning til implementering af læringspointer i den efterfølgende hverdag.